Polityka Dostępności

livingzone.pl zobowiązuje się do zapewnienia witryny internetowej dostępnej dla szerokiej publiczności i gwarantowania lepszych doświadczeń wszystkim użytkownikom i technologiom.

Aktywnie pracujemy nad zwiększeniem dostępności i użyteczności naszej witryny internetowej, a tym samym przestrzegamy wielu dostępnych standardów i wytycznych. Witryna ta stara się być zgodna z poziomem Double-A Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C) i ma na celu osiągnięcie poziomu AA.

Skalowanie Tekstu

Współczesne obsługiwane przez nas przeglądarki internetowe posiadają wbudowane narzędzia ułatwień dostępu, takie jak zoom i zmiana rozmiaru tekstu.

Dostosowywanie Technologii

Przydatna może być również zmiana domyślnych kolorów i czcionek używanych na komputerze. Procedura ta różni się w zależności od wersji systemu Windows i innych systemów operacyjnych. W związku z tym, aby uzyskać instrukcje dotyczące tego procesu, należy zapoznać się z pomocą techniczną komputera. Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej My computer my way organizacji AbilityNet.